GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
2 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
klasifikacijastarosna grupa (4 modaliteta) obrisati
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor postepenim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderLični podaci
lineaTklasifikacijabračni status
lineaTklasifikacijapol
lineaTklasifikacijastatus aktivnosti
lineaLklasifikacijastepen obrazovanja
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPodaci o zaposlenosti
 Tklasifikacijapodručje djelatnosti
 Lklasifikacijastatus u zaposlenju
 
incsx incdx
idi na vrh stranice