GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
  Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Izbor tabela

Folder Tabele sadrži listu tabela koje treba razmatrati. Naravno, u slučaju kada su izbori već izvršeni, ova lista će biti sačinjena od tabela kompatibilnih sa ovim izborima.

Moguće je izabrati tabelu direktno, bez posebnih izbora klikom na njen link.

img 9a

U ovom slučaju sistem će automatski izabrati podatke koji se odnose na“administrativnu podjelu” i najbližu godinu.

Ako nije izabrana klasifikacija, a godina, podjela i teritoriija su izabrane, lista će se pojaviti u sledećem obliku:

img 9a

U ovom slučaju moguće je vidjeti različite tabele u isto vrijeme. Ako su, npr., neke tabele izabrane u isto vrijeme, kao na slici ispod

img 9a

i dugme img 5abis2 na dnu liste je izabrano klikom

img 9a

izlazni rezultat će biti sljedeći

img 9a

idi na vrh stranice