GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Napomene
Prearanžirani znaci
  
 
 
 Sljedeći znaci su korišteni u publikovanim tabelama:
 
 crtica ( - )a) kada posmatrana pojava ne postoji
  b) kada pojava postoji i registrovana je, ali nema slučajeva
 
 Dvije male tačke ( .. )na mjestu decimalnih brojeva manjih od polovice najmanjeg raspoloživog decimalnog broja (za što bi inače bile potrebne dodatne decimalne cifre)
 
 Četiri male tačke ( .... )kada pojava postoji, ali podaci su nepoznati iz nekog razloga
 
 Taraba ( # )kada je vrijednost definisana omjerom, a nazivnik je jednak nuli
 
 Dvotačka ( : ) Podaci statistički nepouzdani (manje od 20 pojava).
 
 Zagrada( (123.4) )kada su podaci statistički manje pouzdani (20 - 49 pojava).
   
  crtica ( - )a)
  b)
   
 Dvije male tačke ( .. )
   
 Četiri male tačke ( .... )
   
 Taraba ( # )
   
   
idi na vrh stranice