GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
6 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
 <neklasifikovani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor postepenim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderDomaćinstva
lineaTklasifikacijadom. koja posjeduju frižider i zamrzivač
lineaTklasifikacijadom.koja posjeduju mašinu za pranje veša
lineaTklasifikacijadom.koja posjeduju peć, bojler ili napu
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju automobil
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju el.i plinski šporet
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju električnu energiju
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju internet priključak
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju mobilni telefon
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju personalni računar
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju telefonsku liniju
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju televizor
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju vodu za piće
lineaTklasifikacijadomaćinstva po statusu vlasništva stam. jed.
lineaTklasifikacijadomaćinstva po tipu stambene jedinice
lineaTklasifikacijadomaćinstva sa kupaonicom i WC-om
lineaTklasifikacijadomaćinstva sa sistemom za grijanje
lineaTklasifikacijastatus siromaštva
lineaTklasifikacijatip naselja
lineaTklasifikacijatipologija domaćinstva
lineaLklasifikacijaveličina domaćinstva
sakriti specifične objektezatvoriti folderLični podaci
lineaTklasifikacijabračni status
lineaTklasifikacijabračni status nosioca domaćinstva
lineaTklasifikacijanivo obrazovanja nosioca domaćinstva
lineaTklasifikacijapol
lineaTklasifikacijapol nosioca domaćinstva
lineaTklasifikacijastarosna grupa (4 modaliteta)
lineaTklasifikacijastarosna grupa (5 modaliteta)
lineaTklasifikacijastarosna grupa nosioca domaćinstva (4 mod.)
lineaTklasifikacijastatus aktivnosti
lineaTklasifikacijastatus aktivnosti nosioca domaćinstva
lineaLklasifikacijastepen obrazovanja
sakriti specifične objektezatvoriti folderPodaci o zaposlenosti
lineaTklasifikacijapodručje djelatnosti
lineaTklasifikacijapodručje djelatnosti nosioca domaćinstva
lineaTklasifikacijastatus u zaposlenju
lineaLklasifikacijastatus u zaposlenju nosioca domaćinstva
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPotrošnja po grupama
 Tklasifikacijapotrošnja po grupama (2 modaliteta)
 Lklasifikacijapotrošnja po grupama (24 modaliteta)
 
incsx incdx
idi na vrh stranice