GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Domaćinstva sa aktivnim nosiocem        
 
klasifikacijeklasifikacija nivo obrazovanja nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Federacija Bosne i Hercegovine Geografska područja Republika SrpskaBrčko Distrikt Bosna i Hercegovina (Detalji državni)   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | status u zaposlenju nosioca domaćinstva |

Tabela: Domaćinstva sa aktivnim nosiocem - nivo obrazovanja nosioca domaćinstva - Geografska područja Republika Srpska (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
NIVO OBRAZOVANJA NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
Domaćinstva sa aktivnim nosiocem
sp24sp160sp70
Bez obrazovanja 4.411
Osnovna škola od 1-4 razreda 15.866
Osnovna škola od 1-8 razreda 40.454
Srednja ili druga škola 3 godine 69.364
Srednja škola 4 godine 47.361
Viša škola, prvi stepen fakulteta,VKV radnik 12.526
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora 12.230
Ukupno202.212
idi na vrh stranice