GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Domaćinstva sa aktivnim nosiocem        
 
klasifikacijeklasifikacija nivo obrazovanja nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija   Geografska područja Federacija Bosne i HercegovineRepublika Srpska Bosna i Hercegovina (Detalji državni)   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | status u zaposlenju nosioca domaćinstva |

Tabela: Domaćinstva sa aktivnim nosiocem - nivo obrazovanja nosioca domaćinstva - Geografska područja Federacija Bosne i Hercegovine (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
NIVO OBRAZOVANJA NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
Domaćinstva sa aktivnim nosiocem
sp24sp160sp70
Bez obrazovanja 7.909
Osnovna škola od 1-4 razreda 9.003
Osnovna škola od 1-8 razreda 64.990
Srednja ili druga škola 3 godine 129.680
Srednja škola 4 godine 104.282
Viša škola, prvi stepen fakulteta,VKV radnik 25.114
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora 30.439
Ukupno371.417
idi na vrh stranice