GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Domaćinstva sa aktivnim nosiocem        
 
klasifikacijeklasifikacija status u zaposlenju nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija   Geografska područja Federacija Bosne i HercegovineRepublika Srpska Bosna i Hercegovina (Detalji državni)   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | nivo obrazovanja nosioca domaćinstva | područje djelatnosti nosioca domaćinstva | status aktivnosti nosioca domaćinstva |

Tabela: Domaćinstva sa aktivnim nosiocem - status u zaposlenju nosioca domaćinstva - Geografska područja Federacija Bosne i Hercegovine (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
STATUS U ZAPOSLENJU NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
Domaćinstva sa aktivnim nosiocem
sp24sp160sp70
Poslodavac 21.589
Samozaposlenik ili slobodno zanimanje 57.083
Stalno zaposlenje ili ugovor na neodredjeno vrijeme 220.631
Zaposlen kod poslodavca sa drugim tipom ugovora 66.147
N/A 5.967
Ukupno371.417
idi na vrh stranice