GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
  Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Izbor tablica

Folder Tablice sadrži listu tablica koje treba razmatrati. Naravno, u slučaju kada su izbori već izvršeni, ova lista će biti sačinjena od tablica kompatibilnih sa ovim izborima.

Moguće je izabrati tablicu izravno, bez osobitih izbora klikom na njen link.

img 9a

U ovom slučaju sustav će automatski izabrati podatke koji se odnose na“administrativnu podjelu” i najbližu godinu.

Ako nije izabrana klasifikacija, a godina, podjela i teritoriija su izabrane, lista će se pojaviti u slijedećem obliku:

img 9a

U ovom slučaju moguće je vidjeti različite tablice u isto vrijeme. Ako su, npr., neke tablice izabrane u isto vrijeme, kao na slici ispod

img 9a

i dugme img 5abis2 na dnu liste je izabrano klikom

img 9a

izlazni rezultat će biti sljedeći

img 9a

idi na vrh stranice