GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
3 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prizati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
klasifikacijatip naseljaobrisati
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor stupnjevitim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderKućanstva
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju električnu energiju
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju vodu za piće
lineaTklasifikacijakućanstva po tipu stambene jedinice
lineaTklasifikacijakućanstva sa kupaonicom i WC-om
lineaTklasifikacijakućanstva sa sustavom za grijanje
lineaTklasifikacijakućanstva која posjeduju telefonsku liniju
lineaLklasifikacijastatus siromaštva
sakriti specifične objektezatvoriti folderOsobni podaci
lineaTklasifikacijaspol
lineaTklasifikacijaspol nositelja kućanstva
lineaTklasifikacijastarosna grupa nositelja kućanstva (4 mod.)
lineaLklasifikacijastarosna skupina (5 modaliteta)
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPotrošnja po skupinama
 Lklasifikacijapotrošnja po skupinama(24 modaliteta)
 
incsx incdx
idi na vrh stranice