GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
  Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Tabele

FolderTablice sadrži listu tablica koje odgovaraju prethodno izvršenim selekcijama. Korisnik može izabrati (klikom miša) tablice sa listed a prikaže odgovarajuće podatke.

img 5a

Ovisno od uvjeta koji će biti ilustrirani u dijelu o selekciji parametara, lista se može prikazati kao :

img 5abis

u ovom slučaju više različitih tablica mogu biti prikazane na istoj strani selekcijom odgovarajućih polja za potvrdu.

idi na vrh stranice