GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima

Tabela: Aktivno stanovništvo - status u zaposlenju
 
Skini "Excel" fajl 'Država Bosna i Hercegovina'  excel

 
 

Ovaj link omogućava korisniku da preuzme podatke u Excel formatu iste kao na prethodnoj stranici. Sljedeće ponašanje zavisi od pretraživanja korisnika i od njegovih instalacionih parametara. U nekim slučajevima Excel aplikacija može biti automatski otvorena (ako nije već otvorena od strane korisnika), tabela će biti prikazanau aplikaciji i korisnik će biti u mogućnosti da je sačuva na određenoj lokaciji. U ostalim slučajevimaprozor za dijalog može biti prikazan, sa upitom za korisnika da li želi da otvori fajl sa prethodno definisanom aplikacijom(obično Excel-om), sa nekom drugom aplikacijom ili želi da ga sačuva na tvrdom disku.Nekoliko drugih aplikacija takodje mogu biti korištene za pregledanje i uređivanje Excel fajli.

 
 

Za korisnike Macintosh-a - icExcel
Za korisnike Windows-a - Excel Viewer
Za sve korisnike - OpenOffice
 
idi na vrh stranice