GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
  Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Objekti

Objekat je statistički parameter koji tipično odgovara primjeni funkcije agregacije (ili složenijoj funkciji za statističku analizu) na pojedini skup jedinica analize.

Folder Objekti sadrži hijerahiju statističkih objekata koji mogu biti izabrani, a koja odgovara statističkim tablicama dostupnim u sustavu. Tijekom procesa izbora lista se ažurira sukladno napravljenim izborima.

img 2a

Simbol img2d pokraj imena objekta označava objekat koji se može izabrati klikom miša. Objekat koji se može izabrati može ali ne mora imati “djecu”, npr. objekte specifičnije nego sam taj objekat. Simbol foldera pored imena objekta označava skladište za ostale objekte i ne može biti izabran. Folder objekat može sadržavati specifičniji folder i/ili objekte koji mogu biti izabrani.

Klikom na simbol img2c “djeca” objekta (skladišnog ili odabirljivog)

mogu biti prikazana.

idi na vrh stranice