GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
3 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
klasifikacijastatus aktivnosti nosioca domaćinstva obrisati
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor postepenim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderDomaćinstva
lineaTklasifikacijadom. koja posjeduju frižider i zamrzivač
lineaTklasifikacijadom.koja posjeduju mašinu za pranje veša
lineaTklasifikacijadom.koja posjeduju peć, bojler ili napu
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju automobil
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju el.i plinski šporet
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju internet priključak
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju mobilni telefon
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju personalni računar
lineaTklasifikacijadomaćinstva koja posjeduju televizor
lineaLklasifikacijadomaćinstva po statusu vlasništva stam. jed.
sakriti specifične objektezatvoriti folderLični podaci
lineaTklasifikacijapol nosioca domaćinstva
lineaLklasifikacijastarosna grupa nosioca domaćinstva (4 mod.)
sakriti specifične objektezatvoriti folderPodaci o zaposlenosti
lineaLklasifikacijastatus u zaposlenju nosioca domaćinstva
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPotrošnja po grupama
 Tklasifikacijapotrošnja po grupama (2 modaliteta)
 Lklasifikacijapotrošnja po grupama (24 modaliteta)
 
incsx incdx
idi na vrh stranice