GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
6 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prizati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
 <neklasificirani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor stupnjevitim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderKućanstva
lineaTklasifikacijakuć. koja posjeduju frižider i zamrzivač
lineaTklasifikacijakuć.koja posjeduju peć, bojler ili napu
lineaTklasifikacijakuć.koja posjeduju stroj za pranje rublja
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju automobil
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju el. i plinski šporet
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju električnu energiju
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju internet priključak
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju mobilni telefon
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju personalno računalo
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju televizor
lineaTklasifikacijakućanstva koja posjeduju vodu za piće
lineaTklasifikacijakućanstva po statusu vlasništva stam. jed.
lineaTklasifikacijakućanstva po tipu stambene jedinice
lineaTklasifikacijakućanstva sa kupaonicom i WC-om
lineaTklasifikacijakućanstva sa sustavom za grijanje
lineaTklasifikacijakućanstva која posjeduju telefonsku liniju
lineaTklasifikacijastatus siromaštva
lineaTklasifikacijatip naselja
lineaTklasifikacijatipologija kućanstva
lineaLklasifikacijaveličina kućanstva
sakriti specifične objektezatvoriti folderOsobni podaci
lineaTklasifikacijabračni status
lineaTklasifikacijabračni status nositelja kućanstva
lineaTklasifikacijaspol
lineaTklasifikacijaspol nositelja kućanstva
lineaTklasifikacijastarosna grupa nositelja kućanstva (4 mod.)
lineaTklasifikacijastarosna skupina (4 modaliteta)
lineaTklasifikacijastarosna skupina (5 modaliteta)
lineaTklasifikacijastatus aktivnosti
lineaTklasifikacijastatus aktivnosti nositelja kućanstva
lineaTklasifikacijastupanj naobrazbe
lineaLklasifikacijastupanj naobrazbe nositelja kućanstva
sakriti specifične objektezatvoriti folderPodaci o uposlenosti
lineaTklasifikacijapodručje djelatnosti
lineaTklasifikacijapodručje djelatnosti nositelja kućanstva
lineaTklasifikacijastatus u zaposlenju
lineaLklasifikacijastatus u zaposlenju nositelja kućanstva
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPotrošnja po skupinama
 Tklasifikacijapotrošnja po skupinama (2 modaliteta)
 Lklasifikacijapotrošnja po skupinama(24 modaliteta)
 
incsx incdx
idi na vrh stranice