Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Спољна трговина 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - oktobar 2017. godine
 Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, VII-IX 2017
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2017. godine
 Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, IV-VI 2017
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2017. godine
 Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2017
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2017. godine
 Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
 Статистика робне размхене БиХ са иностранством, јануар - децембар 2016. године - ИСПРAВAК
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада57
> Становништво6
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина15
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија35
> Грађевинарство30
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике22
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда47
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија26
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике15