Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Vanjska trgovina 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2017. godine
 Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, IV-VI 2017
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2017. godine
 Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2017
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2017. godine
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2017. godine
 Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
 Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2016. godine - ISPRAVAK
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada47
> Stanovništvo6
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene26
> Vanjska trgovina12
> Nacionalni računi6
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo22
> Turizam17
> Kratkoročne uslužne statistike16
> Investicije2
> Statistički poslovni registar1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda40
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije19
> Okoliš i energija16
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH11