Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Спољна трговина 2015Преглед саопштења по мјесецима
 Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - novembar 2015. godine
 Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2015.
 Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - oktobar 2015. godine
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - септембар 2015. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - аугуст 2015. годин
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ, IV-VI 2015.
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јули 2015. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јуни 2015. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - мај 2015. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - април 2015. године
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ,I-III 2015.
 Статистика робне размјене БиХ са иностранством, јануар - март 2015. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - фебруар 2015. године
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ, 2014.
 Статистика робне размјене БиХ с иностранством, јануар 2015. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - децембар 2014. године
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Криминалитет6
> Становништво4
> Образовање2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене35
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија26
> Грађевинарство24
> Туризам21
> Краткорочне услужне статистике20
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
> Статистички пословни регистар1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда47
> Шумарство5
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија27
> Саобраћај и комуникације24
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике20
> Демографија и социјалне статистике1