Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Спољна трговина 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - новембар 2014. године
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ, VII-IX 2014
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - октобар 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - септембар 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - аугуст 2014. године
 Индeкси извoзних и увoзних циjeнa БиХ, IV-VI 2014.
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јули 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - јуни 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - мај 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - април 2014. године
 Индекси извозних и увозних цијена БиХ, I-III 2014
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - март 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар - фебруар 2014. године
 Статистика робне размјене са иностранством, јануар 2014. године
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17