Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2017
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, oktobar 2017.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2017. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - oktobar 2017.
Okoliš i energija Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2017.
Okoliš i energija Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2017.
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2016. pravni subjekti
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u oktobru 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - novembar 2017. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2016. - novembar 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine
Okoliš i energija Istraživanje i razvoj, 2016
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2017.
 Novembar 2017
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, septembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - septembar 2017.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2017, prvi rezultati
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2017.
Okoliš i energija Troškovi za zaštitu okoliša, 2016
Okoliš i energija Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2016-2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III kvartal)
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - oktobar 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u septembru 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u septembru 2017.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, VII-IX 2017
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini III kvartal 2017. godine
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup II kvartal 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2016. - oktobar 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2017. godine - prethodni podaci
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati za 2016. godinu
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u oktobru 2017. - prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2017.
 Oktobar 2017
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, avgust 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u avgustu 2017. prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2017. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, avgust 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - avgust 2017.
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2016.
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za avgust 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za avgust 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, avgust 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, avgust 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2017
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2016
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u avgustu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2008 – 2016., kvartalni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2016. - septembar 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembar 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u septembru 2017. prvi rezultati - ISPRAVKA
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2016/2017. godine - konačni podaci - ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2017.
 Septembar 2017
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, prvi kvartal 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, juli 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2017.
Investicije Investicije u 2016. godini, prethodni podaci
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2017. godine
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u julu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2017.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, drugi kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2015. godinu
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2016. - august 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2017. godine - prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2017. godine
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2017.
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2016. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2016. godine
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2016. godine
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, avgust 2017.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007 – 2016.
 August 2017
Investicije Investicije u stalna sredstva u BiH, 2007-2015. godina; Implementacija ESA 2010 metodologije
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2017.
Okoliš i energija Emisije iz vazdušnog saobraćaja, 2015
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juni 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juni 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2017. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2017.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, IV-VI 2017
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u junu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2017. - ISPRAVKA
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2016. - juli 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2017.-ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, II kvartal 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u julu 2017. prvi rezultati
 Juli 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2017. godine
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.07.2017.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2017, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2017. - ISPRAVKA
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2017.
Okoliš i energija Nauka, tehnologija i inovacije - Patenti, 2016
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, maj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, maj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u maju 2017. - ISPRAVKA
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2017. - ISPRAVKA
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2016. - juni 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2017. prvi rezultati
 Juni 2017
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u martu 2017. prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u aprilu 2017. prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, april 2017.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, april 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u aprilu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2017. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine - ISPRAVKA
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, prvi kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2016.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2016. - maj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2017. godine - prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2017. prvi rezultati - ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2017.
 Maj 2017
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2016
Turizam Statistika turizma u BiH, mart 2017.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2017. - ISPRAVKA
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u martu 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2017
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u januaru 2017. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine, preračunata vremenska serija indeksa prometa industrije u Bosni i Hercegovini januar 2010 - decembar 2016.
Nacionalni računi BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2005-2015 / ESA 2010
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2016/2017. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2016.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica, 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2016. - april 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u februaru 2017. prvi rezultati
 April 2017
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Turizam Statistika turizma u BiH, februar 2017.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - februar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2017.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2016. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2017.
Stanovništvo Anketa o potrošnji domaćinstava 2015. - ISPRAVKA
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u februaru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2016. - mart 2017.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2017.
Okoliš i energija Statistika Okoliša - Klimatske promjene 2000-2016.
 Mart 2017
Okoliš i energija Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2016. - januar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2016. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2016. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2016. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, januar 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2016. godini
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017. - ISPRAVKA
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u januaru 2017. - ISPRAVKA
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2016.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2016. - februar 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2017.
 Februar 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2016.
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2016. godine
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, januar 2017.
 Januar 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2016. godine - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo7
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija37
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike23
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija28
> Saobraćaj i komunikacije25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16