Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Стaтистикa нaциoнaлних здрaвствeних рaчунa, 2015.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада57
> Становништво6
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина15
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија35
> Грађевинарство30
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике22
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда47
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија26
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике15