Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Nacionalni zdravstveni računi 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2015.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada57
> Stanovništvo6
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina15
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija35
> Građevinarstvo30
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda47
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije25
> Okoliš i energija25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH15