Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Kriminalitet 2016Pregled saopštenja po mjesecima
 Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2015
 Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2015
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo5
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi7
Poslovne statistike
> Građevinarstvo28
> Industrija26
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike18
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda54
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija37
> Saobraćaj i komunikacije21
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH18