Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Статистички пословни регистар 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2017.
 Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада57
> Становништво6
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина15
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија35
> Грађевинарство30
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике22
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда47
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија26
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике15