Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Пословне статистике 2013Преглед саопштења по мјесецима
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту децембар 2013. године - претходни подаци
 Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu, novembar 2013. godine - prethodni podaci
 Имдекс обима индустријске проиводње у Брчко дистрикту новембар 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту октобар 2013. године - претходни подаци
 Индeкс oбимa индустриjскe прoизвoдњe у Брчкo Дистрикту сeптeмбaр 2013. гoдинe - прeтхoдни пoдaци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту август 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту јули 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту, jуни 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту Мај 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко Дистрикту за април 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистриктуза март 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистриктуза јануар 2013. године - претходни подаци
 Индекс обима индустријске производње у Брчко дистрикту за фебруар 2013. године - претходни подаци
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада59
> Становништво5
> Образовање3
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина14
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија21
> Грађевинарство13
> Туризам12
> Статистички пословни регистар2
> Краткорочне услужне статистике1
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда27
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Саобраћај и комуникације19
> Околиш и енергија11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике13