Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2016
Okoliš i energija Produktivnost resursa 2010-2014
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2016. godine
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2016.
Okoliš i energija Statistika energije 2015 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2015 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2015 - Električna i toplotna energija
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2015. pravni subjekti
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjeseca 2016. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u oktobru 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2016. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, oktobar 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom,januar - novembar 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - oktobar 2016.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2015.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2016. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2015. - novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2016. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2016.
Okoliš i energija Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2015.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, treći kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2016. godine
 Novembar 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2016.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2016. godine
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u septembru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u septembru 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2016.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2016.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2016. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - oktobar 2016. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, VII-IX 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, septembar 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - septembar 2016.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2015-2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2016. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2016. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2015. - oktobar 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2016. godine - prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, treći kvartal 2016.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2015.
Saobraćaj i komunikacije Statistika prijevoza i skladištenja, III kvartal 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2016.
 Oktobar 2016
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2015. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2015. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2015. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2016. godine
Kriminalitet Maloljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2015
Kriminalitet Punoljetni počinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2015
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, drugi kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2016. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, august 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2016. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, avgust 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, avgust 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, avgust 2016.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - avgust 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2016. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u avgustu 2016.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2015
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2016. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2015. - septembar 2016.
Okoliš i energija DOMAĆA POTROŠNJA MATERIJALA, 2009-2014
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2016.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2015.
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede 2015
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2015.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2016.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2015/2016. godine - ISPRAVKA
 Septembar 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2016.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2016.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2016.
Investicije Investicije u 2015. godini Prethodni podaci
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2016.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjeseca 2016. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u julu 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2016. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, juli 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2016. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2014. godinu
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2015. - august 2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2016. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, avgust 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2016.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup 2015., prethodni podaci
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2014.
 August 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2016.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2016.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2016.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juni 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juni 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2016.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, IV-VI 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2016. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u junu 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2016.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2016. godine
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2016. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juni 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2016.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2016. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2015. - juli 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2016. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2016.
 Juli 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2016.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2016, prethodni podaci
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2016.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2015
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, maj 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, maj 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u maju 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2015 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2015 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2016. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2015. - juni 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2016.
 Juni 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2016.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2016.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2016. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2016. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u aprilu 2016.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-III mjeseca 2016. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, april 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2016.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, prvi kvartal 2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2016. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2015. - maj 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2016. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2016. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, prvi kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2016.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2014.
 Maj 2016
Okoliš i energija Statistika energije - Ukupni energetski bilans, BiH, 2014
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2016.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I kvartal)
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2015. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2015. godini
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2016.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u martu 2016.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2016. godine
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2016.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, mart 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2016. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2016. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2015. - april 2016.
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2016. godine
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, april 2016.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2015/2016. godine - prethodni podaci
 April 2016
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2015. godine
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2012-2014
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2015.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2015. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge četvrti kvartal 2015.
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2015. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih za februar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, febraur 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u februaru 2016.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2016. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, februar 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - februar 2016.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2015. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2015.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2015. - mart 2016.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2016. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2016.
 Mart 2016
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2015. - januar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2016.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2015. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2015.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2015.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV kvartal 2015. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, januar 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u januaru 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2016.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2015. godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2016. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2015. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2015. - februar 2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2016. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2016.
 Februar 2016
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2015
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2015.
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2015
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2015.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (II polugodište)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, decembar 2015.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica, 2015
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2014
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2015.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2015.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar 2016. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2015.
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2015
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2015.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2015.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2015.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2015.
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2015
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, IV kvartal 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2015.
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2015. godinu
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2015. godinu
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2016. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, januar 2016.
 Januar 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2015.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2015.
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2015.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2015.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2015.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2015.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u novembru 2015.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2015.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2015. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2015. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - decembar 2015. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2013. godinu
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2015.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2015.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2015. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2014. - decembar 2015.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2015. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2015.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo5
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi7
Poslovne statistike
> Građevinarstvo28
> Industrija26
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike18
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda54
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija37
> Saobraćaj i komunikacije21
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH18