Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Краткорочне услужне статистике 2016Преглед саопштења по мјесецима
 Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, novembar 2016.
 Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2016.
 Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2016.
 Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2016.
 Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, avgust 2016.
 Indeks prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2016.
 Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2016.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, јуни 2016.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, мај 2016.
 Индекс промета дистрибутивне трговине у БиХ, I квартал 2016.
 Индекси промета у пријевозним и складишним дјелатностима у БиХ, I квартал 2016.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, април 2016.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, март 2016.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, фебруар 2016.
 Статистика дистрибутивне трговине, IV квартал 2015.
 Индекси промета у превозним и складишним дјелатностима у БиХ, IV квартал 2015.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, јануар 2016.
 Индекси промета трговине на мало у БиХ, децембар 2015.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво5
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни7
Пословне статистике
> Грађевинарство28
> Индустрија26
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике18
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда54
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија37
> Саобраћај и комуникације21
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике18