Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Saobraćaj i komunikacije 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Poštanske usluge, treći kvartal 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada12
> Stanovništvo1
Ekonomske statistike
> Vanjska trgovina3
> Cijene3
> Nacionalni računi2
Poslovne statistike
> Građevinarstvo8
> Industrija4
> Turizam4
> Kratkoročne uslužne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda11
> Šumarstvo1
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija7
> Saobraćaj i komunikacije1
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH2