Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Saobraćaj i komunikacije 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2017. godine
 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2017, prvi rezultati
 Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2016.
 Elektronske komunikacije, prvi kvartal 2017.
 Poštanske usluge, drugi kvartal 2017.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2017. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2017. godine
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2017.
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2017. godine
 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016.
 Poštanske usluge, prvi kvartal 2017.
 Vazdušni saobraćaj 2016.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2017. godine
 Poštanske usluge, četvrti kvartal 2016.
 Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2016.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2016. godine
 Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
 Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo7
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija37
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike23
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija28
> Saobraćaj i komunikacije25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16