Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Saobraćaj i komunikacije 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Elektronske komunikacije, prvi kvartal 2017.
 Poštanske usluge, drugi kvartal 2017.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2017. godine
 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016.
 Poštanske usluge, prvi kvartal 2017.
 Vazdušni saobraćaj 2016.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2017. godine
 Poštanske usluge, četvrti kvartal 2016.
 Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2016.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2016. godine
 Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
 Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
 Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
 Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
 Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada47
> Stanovništvo6
> Obrazovanje1
Ekonomske statistike
> Cijene26
> Vanjska trgovina12
> Nacionalni računi6
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo22
> Turizam17
> Kratkoročne uslužne statistike16
> Investicije2
> Statistički poslovni registar1
> Strukturne poslovne statistike1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda40
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije19
> Okoliš i energija16
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH11