Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Саобраћај и комуникације 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај III квартал 2014. године
 Гранични промет путничких моторних возила и путника, III квартал 2014. године
 Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, III квартал 2014.
 Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај II квартал 2014. године
 Гранични промет путничких моторних возила и путника, II квартал 2014. године
 Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, II квартал 2014.
 Гранични промет робе и друмских моторних возила, јануар-март 2014
 Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2014. године
 Цестовни, жељеѕнишки, ваѕдушни и поштански саобраћај I квартал 2014. године
 Телекомуникацијска опрема, мрежа и услуге за 2013. годину
 Ваздушни саобараћај
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17