Agencija za statistiku BiH
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Građevinarstvo 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2018. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2018.
 Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2018.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2018.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2017.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2017.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2017.
 Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2017. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2017.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2017.
 Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2017.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada42
> Obrazovanje5
> Stanovništvo4
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene21
> Vanjska trgovina9
> Nacionalni računi8
Poslovne statistike
> Industrija23
> Turizam15
> Građevinarstvo14
> Kratkoročne uslužne statistike12
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda37
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija17
> Saobraćaj i komunikacije17
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH9