Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Građevinarstvo 2016Pregled saopštenja po mjesecima
 Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2015. pravni subjekti
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2016.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2016.
 Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2016.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2016.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2016.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2016.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2016.
 Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2016. godine
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2016.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2016.
 Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2016.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2016.
 Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2016. godine
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2016.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2016.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2016.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2016.
 Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2016.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2016.
 Cijene prodatih novih stanova u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2016. godine
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2016.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2015.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2015.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2015.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2015.
 Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2015.
 Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2015.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo5
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi7
Poslovne statistike
> Građevinarstvo28
> Industrija26
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike18
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda54
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija37
> Saobraćaj i komunikacije21
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH18