Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Građevinarstvo 2014Pregled saopštenja po mjesecima
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju III kvartala 2014.
 Građevinski radovi u inostranstvu, III kvartal 2014.
 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2014.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2014.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2014.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2014.- korigovano
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2014.- korigovano
 Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2013. pravni subjekti
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju II kvartala 2014.
 Građevinski radovi u inostranstvu, II kvartal 2014.
 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2014.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2014
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2014.
 Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju I kvartala 2014.
 Građevinski radovi u inostranstvu, I kvartal 2014.
 Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - mart 2014.
 Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2014.
 Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2014
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada52
> Stanovništvo3
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina14
> Nacionalni računi4
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo18
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Turizam10
> Statistički poslovni registar2
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda14
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija20
> Saobraćaj i komunikacije11
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH17