Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Грађевинарство 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, станје на крају III квартала 2014.
 Грађевински радови у иностранству, III квартал 2014.
 Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - септембар 2014.
 Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - трећи квартал 2014.
 Издата одобрења за грађење у БиХ - III квартал 2014.
 Издата одобрења за грађење у БиХ - II квартал 2014. - кориговано
 Издата одобрења за грађење у БиХ - I квартал 2014. - кориговано
 Годишњи извјештај о грађевинским радовима у БИХ, 2013. правни субјекти
 Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, станје на крају II квартала 2014.
 Грађевински радови у иностранству, II квартал 2014.
 Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - јуни 2014.
 Издата одобрења за грађење у БиХ - II тромјесечје 2014
 Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - друго тромјесечје 2014.
 Стамбена драдња у Босни и Херцеговини, станје на крају I квартала 2014.
 Грађевински радови у иностранству, I квартал 2014.
 Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - март 2014.
 Индекси производње у грађевинарству у Босни и Херцеговин - прво тромјесечје 2014.
 Издата одобрења за грађење у БиХ - I тромјесечје 2014
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17