Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2013
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2012/2013.godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom,siječanj - studeni2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za listopad 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za listopad 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu, novembar 2013. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2013, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012.Proizvodni pristup
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012.Dohodovni pristup
Građevinarstvo Godišnje izvješće o građevinskim radovima u BIH, 2012. pravni subjekti
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u listopadu 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u listopadu 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u studenom 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u studenom 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u studenom 2013. godine
Turizam Statistika turizma, listopad 2013, kumulativ 2013.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport III tromjesečje 2013. godine
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila - III tromjesečje 2013.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, travanj-lipanj 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, listopad 2013.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjeseca 2013. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu listopad 2012 - listopad 2013
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu studeni 2013. godine - prethodni podaci
 Studeni 2013
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za rujan 2013. godine - prethodni podaci Korigirano izdanje
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj-listopad 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za rujan 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za rujan 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (III tromjesečje)
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, siječanj-ožujak 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u rujan 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u rujnu 2013.
Turizam Statistika turizma, rujan 2013, kumulativ 2013.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH razdoblje siječanj - rujan 2013.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, treće tromjesečje 2013.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju trećeg tromjesečja 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u listopadu 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u listopadu 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u listopadu 2013. godine
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III tromjesečju 2013.
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko distriktu listopad 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za listopad 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu listopad 2012 - listopad 2013
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, rujan 2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, III tromjesečje2013.
Promet i komunikacije Statistika prijevoza i skladištenja, III tromjesečje 2013.
 Listopad 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inozemstvom, siječanj-rujan 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2013.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2012
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u rujnu 2013.godine
Turizam Statistika turizma, kolovoz 2013, kumulativ 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u rujnu 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u rujnu 2013. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2013.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2012 - rujan 2013.
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu rujan 2013. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Srpanj 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Kolovoz 2013.
 Rujan 2013
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2013, prvi rezultati
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-kolovoz 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2013.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar Osnovni podaci o poduzećima za 2012. godinu
Tržište rada Zaposlenost po djelatnostima u srpnju 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u srpnju 2013.
Turizam Statistika turizma, srpanj 2013, kumulativ 2013.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegoviniu kolovozu2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2013. godine
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila II tromjesečje 2013.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar, 2011 (ISPRAVAK)
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport II tromjesečje 2013. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2012 - kolovoz 2013.
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu kolovoz 2013. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2012. godine
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2012. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2012. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2012. - Prethodni podaci
 Kolovoz 2013
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30. 6. 2013.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-srpanj 2013.godine
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2013. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2013.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2013.
Poljoprivreda Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi 2012/2013.
Turizam Statistika turizma, lipanj 2013, kumulativ 2013.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju drugog tromjesečja 2013.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, drugo tromjesečje 2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, II tromjesečje 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2013.godine
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2012 - srpanj 2013
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu srpanj 2013. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II tromjesečja 2013. godine
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH razdoblje siječanj - lipanj 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Lipanj 2013.
Investicije Investicije u 2012. godini Prethodni podaci
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjeseca 2013. godine
 Srpanj 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-lipanj 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenihza svibanj 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza svibanj 2013.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012.Proizvodni pristup, prvi rezultati
Turizam Statistika turizma, svibanj 2013, kumulativ 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u lipnju 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u lipnju 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u lipnju 2013. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Svibanj 2013.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2013, preliminarni
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za lipanj 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu Lipanj 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu lipanj 2012 - lipanj 2013
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede (Ispravka)
 Lipanj 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-svibanj 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2013.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - kvartalni podaci
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za svibanj 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu za travanj 2012 - travanj 2013
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u travnju 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u travnju 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u svibnju 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u svibnju 2013.godine
Cijene Uporedne razine cijena hrane, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i duhana za 37 europskih država u 2012. godini
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u svibnju 2013. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2012. – prve procjene
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu svibanj 2012 - svibanj 2013
Turizam Statistika turizma, travanj 2013, kumulativ 2013.
Promet i komunikacije Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I tromjesečje 2013. godine
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila I tromjesečje 2013.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-III mjesec 2013. godine
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport I tromjesečje 2013. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Travanj 2013.
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu Svibanj 2013. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2013. godine
 Svibanj 2013
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika I tromjesečje 2013.
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila III tromjesečje 2012.
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila, II tromjesečje 2012.
Promet i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila IV tromjesečje 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-travanj 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenihza ožujak 2013.
Obrazovanje Statistika obrazovanja
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2013.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, travanj 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2013.
Okoliš i energija Energetske statistike, ožujak 2013.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2012.
Promet i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluga za 2012. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2013.
Promet i komunikacije Zračni transport
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, prvo tromjesečje 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2013.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju prvog tromjesečja 2013.
Tržište rada Rregistrirana nezaposlenost u ožujku 2013.
Turizam Statistika turizma, ožujak 2013, kumulativ 2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, i tromjesečje 2013.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu za travanj 2013. godine - prethodni podaci
 Travanj 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-III, 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2013
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2013
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini,veljača 2013.
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2012.
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV tromjesečje 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini, ožujak 2013.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, ožujak 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, veljača 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost, veljača 2013.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, IV tromjesječje 2012.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2013.
Turizam Statistika turizma, veljača 2013, kumulativ 2013.
Okoliš i energija Statistika Okoliša - Klimatske Promjene
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički, zračni i poštanski transport, IV tromjesečje 2012.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko distriktuza ožujak 2013. godine - prethodni podaci
 Ožujak 2013
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za sječanj 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, razdoblje 2010 - 2012
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko distriktu za siječanj 2013. godine - prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2013
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-II, 2013.
Poslovne statistike Indeks obujma industrijske proizvodnje u Brčko distriktu za veljaču 2013. godine – preliminarni rezultati
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2013. godine – preliminarni rezultati
BiH u brojkama Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2012 godini
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2013
Poljoprivreda Otkup, realizacija / izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda u 2012. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2012
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2012. godini
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2012.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV tromjesečje 2012.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2006-2012
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2012. godini
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2013.godine
Turizam Statistika turizma, siječanj 2013, kumulativ 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u siječnju 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegoviniu veljači 2013. godine
 Veljača 2013
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, četvrto tromjesečje 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, prosinac 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, prosinac 2012
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, IV kvartal 2012
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, II polugodište 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, IV kvartal 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, II polugodište, 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u prosincu 2012
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2012
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2013.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2013.godine
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2011.
Turizam Statistika turizma, prosinac 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja, IV kvartal 2012
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2012, prvi rezultati
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, IV kvartal 2012.
Poljoprivreda Proizvodnja voća i grožđa, 2012.
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini, 2012.
Cijene Anketa o potrošnji domaćinstava, 2011. - konačni podaci
 Siječanj 2013
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2011.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva I-IX mjeseca 2012. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u studenom 2012
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u studenom 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, studeni 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, studeni 2012
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inozemstvom, I-XII, 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini u prosincu 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2012.godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u prosincu 2012.
Turizam Statistika turizma, studeni 2012.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima, 2012.
Industrija Indeks obujma industrijske proizvodnje, prosinac 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj-studeni 2013.godine
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada59
> Stanovništvo5
> Obrazovanje3
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina14
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija21
> Građevinarstvo13
> Turizam12
> Statistički poslovni registar2
> Kratkoročne uslužne statistike1
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda27
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Promet i komunikacije19
> Okoliš i energija11
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike13