Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2013
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2012/2013.godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - novembar 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za novembar 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu, novembar 2013. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2013, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Proizvodni pristup
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Dohodovni pristup
Građevinarstvo Godišnji izvještaj o građevinskim radovima u BIH, 2012. pravni subjekti
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u oktobru 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u novembru 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u novembru 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u novembru 2013. godine
Turizam Statistika turizma, oktobar 2013, kumulativ 2013.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj III kvartal 2013. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila - III kvartal 2013.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, april-juni 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2013.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-IX mjeseca 2013. godine
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu novembar 2012 - novembar 2013
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu novembar 2013. godine - prethodni podaci
 Novembar 2013
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2013. godine - prethodni podaci Korigovano izdanje
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar-oktobar 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (III kvartal)
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, januar-mart 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u septembru 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u septembru 2013.
Turizam Statistika turizma, septembar 2013, kumulativ 2013.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH period januar - septembar 2013.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2013.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u Bosni i Hercegovini,stanje na kraju trećeg kvartala 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2013. godine
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2013.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2012 - oktobar 2013
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, III kvartal 2013.
Saobraćaj i komunikacije Statistika prijevoza i skladištenja, III kvartal 2013.
 Oktobar 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar - septembar 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za avgust 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za avgust2013.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2012
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2013.godine
Turizam Statistika turizma, avgust 2013, kumulativ 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2013. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2013.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u avgustu 2013.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2012 - septembar 2013
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu septembar 2013. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Juli 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Avgust 2013.
 Septembar 2013
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2013, prvi rezultati
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar-avgust 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2013.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar Osnovni podaci o preduzećima za 2012. godinu
Tržište rada Zaposlenost po djelatnostima u julu 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u julu 2013.
Turizam Statistika turizma, juli 2013, kumulativ 2013.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u avgustu 2013. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila - II kvartal 2013.
Statistički poslovni registar Statistički poslovni registar, 2011 (ISPRAVKA)
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj II kvartal 2013. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za avgust 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu avgust 2012 - avgust 2013
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu avgust 2013. godine - prethodni podaci
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2012. godine
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2012. godine
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2012. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2012. - Prethodni podaci
 August 2013
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar-juli 2013.godine
Tržište rada Prosječne isplaćene bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (II kvartal)
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2013. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u junu 2013.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2013.
Poljoprivreda Zasijane površine u jesenjoj i proljetnoj sjetvi 2012/2013.
Turizam Statistika turizma, jun 2013, kumulativ 2013.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju drugog kvartala 2013.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2013
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, II kvartal 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2013.godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2012 - juli 2013
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu Juli 2013. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2013.
Građevinarstvo Vrijednost izvršenih građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH period januar - juni 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Jun 2013.
Investicije Investicije u 2012. godini Prethodni podaci
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-VI mjeseca 2013. godine
 Juli 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar-juni 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2013.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2012. Proizvodni pristup, prvi rezultati
Turizam Statistika turizma, maj 2013, kumulativ 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2013.godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2013. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u maju 2013.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, Maj 2013.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2013, preliminarni
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu Juni 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2012 - juni 2013
Okoliš i energija Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede (Ispravka)
 Juni 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar-maj 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2013.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - tromjesečni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu za april 2012 - april 2013
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u maju 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2013. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2013.godine
Cijene Uporedni nivoi cijena hrane, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i duhana za 37 evropskih država u 2012. godini
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2013. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) u standardu kupovne moći (SKM) za 2012. – prve procjene
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2012 - maj 2013
Turizam Statistika turizma, april 2013, kumulativ 2013.
Saobraćaj i komunikacije Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2013. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila- I kvartal 2013.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva, I-III mjesec 2013. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj I kvartal 2013. godine
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, April 2013.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko Distriktu Maj 2013. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2013. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2013. godine
 Maj 2013
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2012.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila III kvartal 2012.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila,II kvartal 2012.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putnika i putničkih cestovnih motornih vozila IV kvartal 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom, januar-april 2013.godine
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2013.
Obrazovanje Statistika obrazovanja
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2013.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, april 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2013. po obračunskom periodu (I kvartal)
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2013.
Okoliš i energija Energetske statistike, mart 2013.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2012.
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluga za 2012. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, I kvartal 2013.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2013
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2013.
Građevinarstvo Stambena izgradnja u Bosni i Hercegovini, stanje na kraju prvog kvartala 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u martu 2013.
Turizam Statistika turizma, mart 2013, kumulativ 2013.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, i kvartal 2013.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, za april 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu za april 2013. godine - prethodni podaci
 April 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-III, 2013.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2013
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2013
Okoliš i energija Cijene energenata i prirodnog plina
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini,februar 2013.
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2012.
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2012.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2012.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini, mart 2013.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini, mart 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima, februar 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost, februar 2013.
Kratkoročne uslužne statistike Statistika distributivne trgovine, IV kvartal 2012.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2013.
Turizam Statistika turizma, februar 2013, kumulativ 2013.
Okoliš i energija Statistika Okoliša - Klimatske Promjene
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, IV kvartal 2012.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2013. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu za mart 2013. godine - prethodni podaci
 Mart 2013
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, period 2010-2012
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu za januar 2013. godine - prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2013
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2013
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-II, 2013.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu za februar 2013. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2013. godine - prethodni podaci
BiH u brojkama Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2012. godini
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2013
Poljoprivreda Otkup, realizacija / direktna prodaja poljoprivrednih proizvoda u 2012. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2012
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2012. godini
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrto tromjesečje 2012
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, IV kvartal 2012.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2006-2012
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva u 2012. godini
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2013.godine
Turizam Statistika turizma, januar 2013, kumulativ 2013.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2013.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u januaru 2013.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2013. godine
 Februar 2013
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, četvrto tromjesečje 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, decembar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, decembar 2012
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I 2013.
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, IV kvartal 2012
Tržište rada Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih, II polugodište 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, IV kvartal 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, II polugodište, 2012.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u decembru 2012
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2012
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2013.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2013.godine
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati, 2011.
Turizam Statistika turizma, decembar 2012.
Građevinarstvo Stambena izgradnja, IV kvartal 2012
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2012, prvi rezultati
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata prema asortimanu, IV kvartal 2012.
Poljoprivreda Proizvodnja voća i grožđa, 2012.
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini, 2012.
Cijene Anketa o potrošnji domaćinstava, 2011. - konačni podaci
 Januar 2013
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2011.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva I-IX mjeseca 2012. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2012
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2012
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih, novembar 2012.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih, novembar 2012
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene sa inostranstvom, I-XII, 2012.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u prosincu 2012.godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2012.
Turizam Statistika turizma, novembar 2012.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja po usjevima, 2012.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje, decembar 2012.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar-novembar 2013.godine
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada59
> Stanovništvo5
> Obrazovanje3
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina14
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija21
> Građevinarstvo13
> Turizam12
> Statistički poslovni registar2
> Kratkoročne uslužne statistike1
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda27
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije19
> Okoliš i energija11
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH13