Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Registrirana nezaposlenost u septembru 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u septembru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za avgust 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za avgust 2017.
 Registrirana nezaposlenost u avgustu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2017.
 Registrirana nezaposlenost u julu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u julu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Registrirana nezaposlenost u junu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u junu 2017. - ISPRAVKA
 Anketa o radnoj snazi 2017, prethodni podaci
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2017.
 Registrirana nezaposlenost u maju 2017. - ISPRAVKA
 Zaposleni po djelatnostima u maju 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2017.
 Registrirana nezaposlenost u aprilu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u martu 2017.
 Registrirana nezaposlenost u martu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
 Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada57
> Stanovništvo6
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina15
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija35
> Građevinarstvo30
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike22
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda47
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Saobraćaj i komunikacije25
> Okoliš i energija25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH15