Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2017Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u oktobru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Registrirana nezaposlenost u septembru 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u septembru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za avgust 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za avgust 2017.
 Registrirana nezaposlenost u avgustu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2017.
 Registrirana nezaposlenost u julu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u julu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Registrirana nezaposlenost u junu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u junu 2017. - ISPRAVKA
 Anketa o radnoj snazi 2017, prethodni podaci
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2017.
 Registrirana nezaposlenost u maju 2017. - ISPRAVKA
 Zaposleni po djelatnostima u maju 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2017.
 Registrirana nezaposlenost u aprilu 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u martu 2017.
 Registrirana nezaposlenost u martu 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2017.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2017.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2017.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2017. - ISPRAVKA
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
 Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo7
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija37
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike23
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija28
> Saobraćaj i komunikacije25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH16