Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Тржиште рада 2016Преглед саопштења по мјесецима
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u oktobru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u septembru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u septembru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2016.
 Registrirana nezaposlenost u avgustu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u julu 2016.
 Registrirana nezaposlenost u julu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2016.
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u junu 2016.
 Registrirana nezaposlenost u junu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2016.
 Anketa o radnoj snazi 2016, prethodni podaci
 Registrirana nezaposlenost u maju 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u maju 2016.
 Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плaтe зaпoслeних зa aприл 2016. гoдинe
 Прoсjeчнe mjeсeчнe исплaћeнe нeto плaтe зaпoслeних зa aприл 2016. гoдинe
 Запослени по дјелатностима у априлу 2016.
 Регистрована незапосленост у априлу 2016.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за март 2016.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2016. по обрачунском периоду (I квартал)
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за март 2016.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2016. по обрачунском периоду (I квартал)
 Запослени по дјелатностима у марту 2016.
 Регистрована незапосленост у марту 2016.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за фебруар 2016.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за фебруар 2016.
 Запослени по дјелатностима у фебруару 2016.
 Регистрована незапосленост у фебруару 2016.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јануар 2016.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јануар 2016.
 Регистрована незапосленост у јануару 2016.
 Запослени по дјелатностима у јануару 2016.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за децембар 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (IV квартал)
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (II полугодиште)
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за децембар 2015.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (IV квартал)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (II полугодиште)
 Запослени по дјелатностима у децембру 2015.
 Регистрована незапосленост у децембру 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за новембар 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за новембар 2015.
 Регистрована незапосленост у новембру 2015.
 Запослени по дјелатностима у новембру 2015.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво5
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни7
Пословне статистике
> Грађевинарство28
> Индустрија26
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике18
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда54
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија37
> Саобраћај и комуникације21
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике18