Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Tržište rada 2016Pregled saopštenja po mjesecima
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za oktobar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za oktobar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u oktobru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u oktobru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (III kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u septembru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u septembru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u avgustu 2016.
 Registrirana nezaposlenost u avgustu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u julu 2016.
 Registrirana nezaposlenost u julu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2016.
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (II kvartal)
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u junu 2016.
 Registrirana nezaposlenost u junu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2016.
 Anketa o radnoj snazi 2016, prethodni podaci
 Registrirana nezaposlenost u maju 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u maju 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2016.
 Registrovana nezaposlenost u aprilu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2016.
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom periodu (I kvartal)
 Zaposleni po djelatnostima u martu 2016.
 Registrovana nezaposlenost u martu 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2016.
 Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih za februar 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u februaru 2016.
 Registrirana nezaposlenost u februaru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2016.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2016.
 Registrirana nezaposlenost u januaru 2016.
 Zaposleni po djelatnostima u januaru 2016.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2015.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2015.
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (IV kvartal)
 Prosječne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2015. po obračunskom periodu (II polugodište)
 Zaposleni po djelatnostima u decembru 2015.
 Registrirana nezaposlenost u decembru 2015.
 Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2015.
 Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2015.
 Registrirana nezaposlenost u novembru 2015.
 Zaposleni po djelatnostima u novembru 2015.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo5
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi7
Poslovne statistike
> Građevinarstvo28
> Industrija26
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike18
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda54
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija37
> Saobraćaj i komunikacije21
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH18