Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Тржиште рада 2015Преглед саопштења по мјесецима
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за октобар 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за октобар 2015.
 Запослени по дјелатностима у октобру 2015.
 Регистрована незапосленост у октобру 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за септембар 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (III квартал)
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за септембар 2015.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (III квартал)
 Запослени по дјелатностима у септембру 2015.
 Регистрована незапосленост у септембру 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за август 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за август 2015.
 Запослени по дјелатностима у августу 2015.
 Регистрована незапосленост у августу 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јули 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јули 2015.
 Запослени по дјелатностима у јулу 2015.
 Регистрована незапосленост у јулу 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јуни 2015.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (I полугодиште)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (II квартал)
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за јуни 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (I полугодиште)
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2015. по обрачунском периоду (II квартал)
 Запослени по дјелатностима у јуну 2015.
 Регистрована незапосленост у јуну 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за мај 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за мај 2015.
 Запослени по дјелатностима у мају 2015.
 Регистрована незапосленост у мају 2015.
 Anketa o radnoj snazi 2015, prethodni podaci
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за април 2015.
 Запослени по дјелатностима у априлу 2015.
 Регистрована незапосленост у априлу 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за април 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за март 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених у 2015. по обрачунском периоду (I квартал)
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за март 2015.
 Просјечне исплаћене нето плате запослених у 2015. по обрачунском периоду (I квартал)
 Запослени по дјелатностима у марту 2015.
 Регистрована незапосленост у марту 2015.
 Запослени по дјелатностима у фебруару 2015.
 Регистрована незапосленост у фебруару 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за фебруар 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за фебруар 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јануар 2015
 Запослени по дјелатностима у јануару 2015.
 Регистрована незапосленост у јануару 2015.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јануар 2015.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за децембар 2014.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за децембар 2014.
 Запослени по дјелатностима у децембру 2014.
 Регистрована незапосленост у децембру 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (IV квартал)
 Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (II полугодиште)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (IV квартал)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (II полугодиште)
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за новембар 2014
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за новембар 2014.
 Запослени по дјелатностима у новембру 2014.
 Регистрована незапосленост у новембру 2014.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Криминалитет6
> Становништво4
> Образовање2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене35
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија26
> Грађевинарство24
> Туризам21
> Краткорочне услужне статистике20
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
> Статистички пословни регистар1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда47
> Шумарство5
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија27
> Саобраћај и комуникације24
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике20
> Демографија и социјалне статистике1