Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Тржиште рада 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за октобар 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за октобар 2014
 Запослени по дјелатностима у октобру 2014.
 Регистрована незапосленост у октобру 2014.
 Анкета о трошковима рада 2012
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за септембар 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за септембар 2014
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (III квартал)
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (III квартал)
 Запослени по дјелатностима у септембру 2014.
 Регистрована незапосленост у септембру 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за аугуст 2014.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за аугуст 2014.
 Запослени по дјелатностима у аугусту 2014.
 Регистрована незапосленост у аугусту 2014.
 Анкета о радној снази 2014, прелиминарни
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јули 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јули 2014
 Запослени по дјелатностима у јулу 2014.
 Регистрована незапосленост у јулу 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јуни 2014.
 Просјечне исплаћене бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I полугодиште)
 Прoсjeчнe mjeсeчнe бруto плate зaпoслeних у 2014. пo oбрaчунскoм пeриoду (II квaртaл)
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јуни 2014.
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I полугодиште)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (II квартал)
 Запослени по дјелатностима у јуну 2014.
 Регистрована незапосленост у јуну 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за мај 2014
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за мај 2014.
 Запослени по дјелатностима у мају 2014.
 Регистрована незапосленост у мају 2014.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за април 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за април 2014
 Запослени по дјелатностима у априлу 2014.
 Регистрована незапосленост у априлу 2014.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за март 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за март 2014
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I квартал)
 Просјечне исплаћене нето плаће запослених у 2014. по обрачунском периоду (I квартал)
 Запослени по дјелатностима у марту 2014.
 Регистрована незапосленост у марту 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за фебруар 2014
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за фебруар 2014.
 Запослени по дјелатностима у јфебруару 2014.
 Регистрована незапосленост у фебруару 2014.
 Просјечне мјесечне бруто плаће запослених за јануар 2014
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плаће запослених за јануар 2014.
 Запослени по дјелатностима у јануару 2014.
 Регистрована незапосленост у јануару 2014.
 Просјечне мјесечне исплаћене нето плате запослених за новембар 2013.
 Просјечне мјесечне бруто плате запослених за новембар 2013.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17