Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Шумарство 2016Преглед саопштења по мјесецима
 Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2016.
 Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у II кварталу 2016.
 Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у I кварталу 2016.
 Цијене и индекси цијена шумских сортимената у БиХ у 2015. години
 Производња, продаја и залихе шумских сортимената у БиХ према асортиману у 2015. години
 Производња и продаја шумарских сортимената у Бих према асортиману у IV кварталу 2015.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво5
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни7
Пословне статистике
> Грађевинарство28
> Индустрија26
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике18
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда54
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија37
> Саобраћај и комуникације21
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике18