Agencija za statistiku BiH
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2018Pregled saopštenja po mjesecima
 Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
 Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
 Klimatske promjene 2000-2017.
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2017
 Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
 UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
 Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
 Statistika energije 2016 - Prirodni plin
 Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
 Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
 Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
 Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
 Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada42
> Obrazovanje5
> Stanovništvo4
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene21
> Vanjska trgovina9
> Nacionalni računi8
Poslovne statistike
> Industrija23
> Turizam15
> Građevinarstvo14
> Kratkoročne uslužne statistike12
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda37
> Šumarstvo4
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija17
> Saobraćaj i komunikacije17
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH9