Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2016Pregled saopštenja po mjesecima
 Produktivnost resursa 2010-2014
 Statistika energije 2015 - Prirodni plin
 Statistika energije 2015 - Ugalj, Koks
 Statistika energije 2015 - Električna i toplotna energija
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2015.
 Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2015.
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2015-2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2016.
 Sistem javne odvodnje, 2015. godine
 Skupljanje i distribucija vode, 2015. godine
 Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2015. godine
 Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2016.
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2015
 DOMAĆA POTROŠNJA MATERIJALA, 2009-2014
 Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede 2015
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2016.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2016.
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2015
 Otpad iz proizvodnih djelatnosti, 2014.
 Statistika energije - Ukupni energetski bilans, BiH, 2014
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2015.
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2012-2014
 Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2015.
 Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2014
 Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2015
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo5
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi7
Poslovne statistike
> Građevinarstvo28
> Industrija26
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike18
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda54
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija37
> Saobraćaj i komunikacije21
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH18