Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2015Pregled saopštenja po mjesecima
 Statistika energije - Preliminarni rezultati Ankete o potrošnji energije u domaćinstvima
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014.
 Statistika energije 2014 - Električna i toplotna energija
 Statistika energije 2014 - Ugalj, Koks
 Statistika energije 2014 - Prirodni plin
 Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2014.
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2014
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014-2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2015.
 Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2015.
 Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2014. godine
 Sistem javne odvodnje, 2014. godine
 Skupljanje i distribucija vode, 2014. godine
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2015.
 Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede 2014
 Statistika Okoliša - Klimatske promjene 2005-2014.
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - PATENTI, 2014
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, februar 2015.
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2014.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2015.
 Cijene električne energije i zemnog plina, II polugodište 2014.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, januar 2015.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2014., prvi rezultati
 Statistika okoliša - Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2013
 Statistika energije - Nafta, derivati nafte 2013
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2014., prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Kriminalitet6
> Stanovništvo4
> Obrazovanje2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene35
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija26
> Građevinarstvo24
> Turizam21
> Kratkoročne uslužne statistike20
> Strukturne poslovne statistike3
> Investicije1
> Statistički poslovni registar1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda47
> Šumarstvo5
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija27
> Saobraćaj i komunikacije24
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH20
> Demografija i socijalne statistike Brčko distrikta BiH1