Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Okoliš i energija 2014Pregled saopštenja po mjesecima
 Statistika energije 2013 - Električna i toplotna energija
 Statistika energije 2013 - Prirodni plin
 Statistika energije 2013 - Ugalj, Koks
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2014., prvi rezultati
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013.
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2014., prvi rezultati
 Cijene električne energije i prirodnog plina
 Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2013
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, august 2014. prvi rezultati
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juli 2014, prvi rezultati
 Sistem javne odvodnje, 2013. godine
 Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2013. godine
 Skupljanje i distribucija vode, 2013. godine
 Prekogranični promet neopasnog otpada 2009-2013
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, juni 2014, prvi rezultati
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2014, prvi rezultati
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2014, prvi rezultati
 Inovativne aktivnosti preduzeća, 2010-2012
 NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2010-2012
 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2014, prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada52
> Stanovništvo3
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina14
> Nacionalni računi4
Poslovne statistike
> Industrija25
> Građevinarstvo18
> Kratkoročne uslužne statistike17
> Turizam10
> Statistički poslovni registar2
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda14
> Šumarstvo3
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija20
> Saobraćaj i komunikacije11
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH17