Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Пољопривреда 2017Преглед саопштења по мјесецима
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, октобар 2017.
 Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, III квартал 2017
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, III квартал 2017.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, октобар 2017
 Клање стоке и живине у клаоницама, октобар 2017
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, септембар 2017.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, септембар 2017
 Клање стоке и живине у клаоницама, септембар 2017
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, август 2017.
 Клање стоке и живине у клаоницама, август 2017
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, август 2017
 Пожњевена површина и производња раних усјева и воћа, 2017
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јули 2017.
 Клање стоке и живине у клаоницама, јул 2017
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јул 2017
 Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, II квартал 2017
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, II квартал 2017.
 Засијане површине и засади на крају прољећне сјетвe 2017.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јуни 2017.
 Клање стоке и живине у клаоницама, јун 2017
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јуни 2017
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2017.
 Клање стоке и живине у клаоницама, мај 2017
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, мај 2017
 Клање стоке и живине у клаоницама, април 2017.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, април 2017.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, април 2017.
 Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, I квартал 2017.
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, I квартал 2017.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, март 2017
 Клање стоке и живине у клаоницама, март 2017
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, март 2017
 Гoдишњи извjeшtaj o aквaкулtури, 2016.
 Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица, 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, фебруар 2017.
 Бројно стање стоке и сточна производња у 2016. години
 Клање стоке и живине у клаоницама, фебруар 2017
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, фебруар 2017.
 Индекси цијена у пољопривреди у 2016.
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, јануар 2017
 Клање стоке и живине у клаоницама, јануар 2017
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јануар 2017.
 Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама, IV квартал 2016.
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2016. години
 Засијане површине и засади у јесењој сјетви, 2016
 Производња воћа, маслина и грожђа, 2016
 Клање стоке и живине у клаоницама, децембар 2016
 Прикупљено кравље млијеко и произведени млијечни производи, децембар 2016
 Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
 Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
 Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
 Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво7
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија37
> Грађевинарство31
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике23
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције2
> Структурне пословне статистике2
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда52
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија28
> Саобраћај и комуникације25
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике16