Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Пољопривреда 2016Преглед саопштења по мјесецима
 Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III kvartal 2016. godine
 Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III kvartal 2016.
 Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, oktobar 2016.
 Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, oktobar 2016.
 Klanje stoke i peradi u klaonicama, oktobar 2016.
 Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2016.
 Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2016.
 Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2016.
 Klanje stoke i peradi u klaonicama, avgust 2016.
 Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, avgust 2016.
 Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, avgust 2016.
 Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2016.
 Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2016. godine
 Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2016.
 Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2016.
 Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2016.
 засијане површине и засади на крају прољетне сјетве 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јуни 2016.
 Клање стоке и перади у клаоницама, јуни 2016.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јуни 2016.
 Клање стоке и перади у клаоницама, мај 2016.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, мај 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, мај 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, април 2016.
 Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама, I квартал 2016.
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа, I квартал 2016. години
 Клање стоке и перади у клаоницама, април 2016.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, април 2016.
 Продаја полјопривредних производа на зеленим пијацама у 2015. години
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа у 2015. години
 Годишњи извјештај о аквакултури, 2015.
 Клање стоке и перади у клаоницама, март 2016.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, март 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, март 2016.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, фебруар 2016.
 Клање стоке и перади у клаоницама, фебруар 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, фебруар 2016.
 Индекси цијена у пољопривреди у 2015.
 Продаја пољопривредних производа на зеленим пијацама. IV квартал 2015.
 Откуп и директна продаја/реализација пољопривредних производа , IV квартал 2015. године
 Клање стоке и перади у клаоницама, јануар 2016.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, јануар 2016.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, јануар 2016.
 Бројно стање стоке и перади и сточна производња у 2015. години
 Засијане површине и засади у јесењој сјетви, 2015
 Производња воћа, маслина и грожђа, 2015
 Клање стоке и перади у клаоницама, децембар 2015.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, децембар 2015.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, децембар 2015.
 Годишњи извјештај о структури инкубаторских станица, 2015
 Пожњевена површина, укупна производња и принос важнијих усјева, 2015.
 Клање стоке и перади у клаоницама, новембар 2015.
 Прикупљено кравље млеко и произведени млечни производи, новембар 2015.
 Мјесечни извјештај о активности инкубаторских станица, новембар 2015.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво5
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни7
Пословне статистике
> Грађевинарство28
> Индустрија26
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике18
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда54
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија37
> Саобраћај и комуникације21
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике18