Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Национални рачуни 2014Преглед саопштења по мјесецима
 Бруто домаћи проитвод - II квартал 2014. године
 Бруто домаћи производ за Босну и Херцеговину 2013 - Доходавни приступ, први резултати
 Бруто домаћи производ - I квартал 2014. године, прелиминарни подаци
 Бруто домаћи производ (бдп) и стварна индивидуална потрошња (сип)у стандарду куповне моћи (скм) у 2013.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада52
> Становништво3
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене33
> Спољна трговина14
> Национални рачуни4
Пословне статистике
> Индустрија25
> Грађевинарство18
> Краткорочне услужне статистике17
> Туризам10
> Статистички пословни регистар2
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда14
> Шумарство3
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија20
> Саобраћај и комуникације11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике17