Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  PRIOPĆENJA
 Prosinac 2017
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, listopad 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, listopad 2017.
Promet i komunikacije Cestovni, žеljеznički i zračni prijеvоz III tromjesečje 2017. gоdinе
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - listopad 2017.
Okoliš i energija Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za listopad 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za listopad 2017.
Okoliš i energija Prerada i odstranjivanje otpada u Bosni i Hercegovini, 2016.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, listopad 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, III tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, III tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Godišnje izvješće o građevinskim radovima u BiH, 2016. pravni subjekti
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, listopad 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, listodad 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u listopadu 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u listopadu 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u studenom 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u studenom 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - studeni 2017. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-IX mjesec 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za studeni2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu studeni 2016. - studeni 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu studeni 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u studenom 2017. godine
Okoliš i energija Istraživanje i razvoj, 2016
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, studeni 2017.
 Studeni 2017
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, avgust 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, rujan 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - rujan 2017.
Promet i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2017, prvi rezultati
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III tromjesečju 2017.
Okoliš i energija Troškovi za zaštitu okoliša, 2016
Okoliš i energija Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2016-2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za rujan 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za rujan 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (III tromjesečje)
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, rujan 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, rujan 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, rujan 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom siječanj - listopad 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u rujnu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u rujnu 2017.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, VII-IX 2017
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu III tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - rujan 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treće tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - III tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - rujan 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treće tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini III tromjesečje 2017. godine
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treće tromjesečje 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u listopadu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u listopadu 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup II kvartal 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III tromjesečje 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za listopad 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu listopad 2016. - listopad 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu listopad 2017. godine - prethodni podaci
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati za 2016. godinu
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III tromjesečje 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u listopadu 2017. - prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u listopadu 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III tromjesečje 2017.
 Listopad 2017
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, kolovoz 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u kolovozu 2017. prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II tromjesečje 2017. godine
Turizam Statistika turizma u BiH, kolovoz 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - kolovoz 2017.
Promet i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2016.
Kriminalitet Maloljetni počinitelji krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Kriminalitet Punoljetni počinitelji kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za kolovoz 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za kolovoz 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, lipanj 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, srpanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, kolovoz 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, kolovoz 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2017
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2016
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u kolovozu 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u kolovozu 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - rujan 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u rujnu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u rujnu 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2008 – 2016. , tromjesečni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za rujan 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu rujan 2016. - rujan 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu rujan 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u rujnu 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u rujnu 2017. prvi rezultati - ISPRAVAK
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2016/2017. godine - konačni podaci - ISPRAVAK
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2017.
 Rujan 2017
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, prvo tromjesečje 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, srpanj 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - srpanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za srpanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za srpanj 2017.
Investicije Investicije u 2016. godini, prethodni podaci
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, srpanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, srpanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, srpanj 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II tromjesečje 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - kolovoz 2017. godine
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II tromjesečje 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u srpnju 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u srpnju 2017.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, drugo tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni prijevoz, II tromjesečje 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u kolovozu 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2015. godinu
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za kolovoz 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu kolovoz 2016. - kolovoz 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu kolovoz 2017. godine - prethodni podaci
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,I tromjesečje 2017. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika,II tromjesečje 2017. godine
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registraStanje 30.06.2017.
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2016. godine
Okoliš i energija Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanjau industriji, 2016. godine
Okoliš i energija Sustav javne odvodnje, 2016. godine
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2015.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, kolovoz 2017.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007 – 2016.
 Kolovoz 2017
Investicije Investicije u stalna sredstva u BiH, 2007-2015. godina ; Implementacija ESA 2010 metodologije
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, maj 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, lipanj 2017.
Okoliš i energija Emisije iz zračnog transporta, 2015
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II tromjesečju 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - lipanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za lipanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za lipanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (II tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I polugodište)
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - srpanj 2017. godine
Promet i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2016.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, lipanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, lipanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, lipanj 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - II tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu II tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II tromjesečje 2017. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inozemstvu od strane preduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - lipanj 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, drugo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugo tromjesečje 2017.
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, IV-VI 2017
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u lipnju 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u lipnju 2017. - ISPRAVAK
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u srpnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u srpnju 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za srpanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu srpanj 2016. - srpanj 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu srpanj 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u srpnju 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II tromjesečje 2017. - ISPRAVAK
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, II tromjesečje 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, srpanj 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II tromjesečje 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u srpnju 2017. prvi rezultati
 Srpanj 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, svibanj 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - svibanj 2017.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2016.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I tromjesečje 2017. godine
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.07.2017.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2017, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za svibanj 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za svibanj 2017.
Okoliš i energija Znanost, tehnologija i inovacije - Patenti, 2016
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, svibanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, svibanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, svibanj 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u svibnju 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u svibnju 2017. - ISPRAVAK
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u lipnju 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - lipanj 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u lipnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u lipnju 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2016 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu lipanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu lipanj 2016. - lipanj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za lipanj 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, lipanj 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u lipnju 2017. prvi rezultati
 Lipanj 2017
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u ožujku 2017. prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u travnju 2017. prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, travanj 2017.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, travanj 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeks prometa ostalih usluga u BiH, I tromjesečje 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - travanj 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I tromjesečje 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za travanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za travanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, travanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, travanj 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2017. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u travnju 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u travnju 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, travanj 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I tromjesečje 2017.
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I tromjesečje 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - svibanj 2017. godine
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, mart 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, april 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u svibnju 2017. godine - ISPRAVAK
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u svibnju 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u svibnju 2017. godine
Promet i komunikacije Poštanske usluge, prvo tromjesečje 2017.
Promet i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2016.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2009.-2016.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu svibanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu svibanj 2016. - svibanj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za svibanj 2017. godine - prethodni podaci
Promet i komunikacije Cestovni, željeznički i zračni promet I tromjesečje 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u svibnju 2017. prvi rezultati - ISPRAVAK
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, svibanj 2017.
 Svibanj 2017
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2016
Turizam Statistika turizma u BiH, ožujak 2017.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I tromjesečju 2017. - ISPRAVAK
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - ožujak 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za ožujak 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za ožujak 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom razdoblju (I tromjesečje)
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, ožujak 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, ožujak 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u ožujku 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u ožujku 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, ožujak 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - travanj 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, I-III 2017
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu I tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - I tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, prvo tromjesečje 2017.
Građevinarstvo Cijene prodanih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I tromjesečje 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u travnju 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u travnju 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u siječnju 2017. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine,preračunata vremenska serija indeksa prometaindustrije u Bosni i Hercegovini siječanj 2010 - prosinac 2016.
Nacionalni računi BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BOSNU I HERCEGOVINU 2005-2015 / ESA 2010
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2016/2017. godine - prethodni podaci
Poljoprivreda Godišnje izvješće o akvakulturi, 2016.
Poljoprivreda Godišnje izvješće o strukturi valionica, 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu travanj 2016. - travanj 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za travanj 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu travanj 2017. godine - prethodni podaci
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I tromjesečje 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u travnju 2017. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u veljači 2017. prvi rezultati
 Travanj 2017
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2016. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, kvartalni podaci, 2008-2015
Turizam Statistika turizma u BiH, veljača 2017.
Promet i komunikacije Poštanske usluge, četvrtp tromjesečje 2016.
Promet i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrto tromjesečje 2016.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - veljača 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za veljaču 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za veljaču 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, veljača 2017.
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2016. godini
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, veljača 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, veljača 2017.
Stanovništvo Anketa o potrošnji kućanstava 2015. - ISPRAVAK
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u veljači 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u veljači 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2017. godine
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, veljača 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, siječanj 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za ožujak 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu ožujak 2016. - ožujak 2017.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu ožujak 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u ožujku 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, ožujak 2017.
Okoliš i energija Statistika okoliša - Klimatske promjene 2000-2016.
 Ožujak 2017
Okoliš i energija Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 2014.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za siječanj 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu siječanj 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu siječanj 2016. - siječanj 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, listopad 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, studeni 2016.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, prosinac 2016.
Promet i komunikacije žеljеznički i zračni prijevoz IV tromjesečje 2016. gоdinе
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za siječanj 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za siječanj 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2016. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2016. godini
Turizam Statistika turizma u BiH, siječanj 2017.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, siječanj 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, siječanj 2017.
Poljoprivreda Mjesečno izvješće o aktivnosti valionica, siječanj 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2016. godini
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u siječnju 2017. - ISPRAVAK
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u siječnju 2017. - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV tromjesečje 2016.
Poljoprivreda Otkup i izravna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2016. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, siječanj - veljača 2017. godine
Promet i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Promet i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2016. godinu
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2016. godine
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2016.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2016.
Promet i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2016.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu veljača 2016. - veljača 2017.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za veljaču 2017. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu veljača 2017. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u veljači 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, veljača 2017.
 Veljača 2017
Stanovništvo Unutarnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2016
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV tromjesečju 2016
Poljoprivreda Proizvodnja voća, maslina i grožđa, 2016
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za prosinac 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za prosinac 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2016. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, prosinac 2016.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, prosinac 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj 2017. godine
Vanjska trgovina Indeksi izvoznih i uvoznih cijena BiH, 2016
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, razdoblje siječanj - prosinac 2016.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV tromjesečje 2016. godine
Građevinarstvo Izdana odobrenja za građenje u BiH - IV tromjesečje 2016.
Poslovne statistike Izdana odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrto tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrto tromjesečje 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u prosincu 2016.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u prosincu 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, prosinac 2016.
Okoliš i energija Statistika energije - Nafta, derivati nafte, 2015
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, siječanj - prosinac 2016.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inozemstvu, četvrto tromjesečje 2016.
Građevinarstvo Vrijednost građevinskih radova u inozemstvu od strane poduzeća iz BiH, razdoblje siječanj - prosinac 2016.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u siječnju 2017. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV tromjesečje 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV tromjesečje 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, siječanj 2017.
 Siječanj 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2016.
Promet i komunikacije Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2016, prvi rezultati
Poljoprivreda Požnjevena površina, ukupna proizvodnja i prinos važnijih usjeva, 2016.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2016.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2016.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2016.
Tržište rada Registrovana nezaposlenost u novembru 2016.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH s inozemstvom, siječanj - prosinac 2016. godine - ISPRAVAK
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2016.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2016. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2015. - decembar 2016.
Poslovne statistike Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2016. godine - prethodni podaci
Statistički poslovni registar Jedinice Statističkog poslovnog registra Stanje 30.06.2016.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2016. godine
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2016.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, prosinac 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2016.
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada61
> Stanovništvo7
> Obrazovanje2
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene36
> Vanjska trgovina16
> Nacionalni računi10
Poslovne statistike
> Industrija37
> Građevinarstvo31
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike23
> Statistički poslovni registar2
> Investicije2
> Strukturne poslovne statistike2
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija28
> Promet i komunikacije25
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike16